Andreas Remar

Introduktion - Om mig - Projekt - Curriculum vitae - Arbetsbetyg - Kontakt

Följande anställningsbetyg finns på papper och kan visas upp i orginal om det efterfrågas.


Anställningsbetyg

Andreas Remar, 811116-7535, har varit anställd som konsult på heltid på Attentec AB, 556409-2673, från och med 2010-11-08 till och med 2015-10-30.

Konsultrollen på Attentec är en utvecklingsingenjörsroll, dvs. en ansvarsroll som innefattar analys, design, utveckling och test av mjukvarubaserade system, liksom kundkontakter och visst marknadsförings- och försäljningsarbete.

Andreas har under sin anställningstid arbetat som mjukvaruutvecklare och systemkonstruktör, väsentligen i tre olika kunduppdrag. Två uppdrag handlade om strömmande media, digital-TV-boxar och lösningar för distribution av digital-TV. Det tredje uppdraget omfattade utveckling av en web-baserad lösning för administration av produkter och hjälpmedel för sjuka och handikappade.

Andreas har utfört sitt arbete med utomordentligt gott resultat. Då han dessutom är mycket trevlig och ödmjuk som person kan vi med nöje lämna honom våra allra bästa rekommendationer.

Linköping 2015-10-30
Anders Weiland, Attentec AB


Linköping 2010-04-30

To Whom It May Concern:

Andreas Remar employed as a Developer by HERN Labs AB / Opera Software from 2006-05-17 until 2009-08-14.

Andreas Remar worked in two of our departments, Mini and Devices, during his employment. From his first day at Opera Software until 2008-10-01 Andreas worked as a developer in the Opera Mini team and he participated in both product development and customer projects. He worked independent and took good responsibility to solve his assigned tasks. Andreas worked well in the customer projects where it was quite short deadlines, and has a good cooperation with the other team members. Andreas implemented a test tool on his own and showed a special interest to implement different kin of tools to improve the work process. From 2008-10-01 until his exit date Andreas worked as a developer in the Opera for Devices. His work involved feature development in C++ for embedded Linux systems and supporting deliveries of the Opera for Devices SDK product. Andreas work included both technical depth and good quality.

We were very satisfied with the quality of work Andreas Remar provided, and would highly recommend him for any job he is applying for.

We wish Andreas the best of luck in his future endeavors. We are happy to provide references by his peers should that be desired.

With best regards,
Bibbi Svärd
HR- & Office Manager Sweden,
Hern Labs AB/Opera Software