Andreas Remar

Introduktion - Om mig - Projekt - Curriculum vitae - Arbetsintyg - Kontakt

Curriculum vitae

Arbetserfarenhet

Utbildning

Kunskaper

Naturliga språk: Svenska (modersmål), engelska (flytande)
Programmeringsspråk: C, C++, Java, Pike, x86 & 68k assembler, Lisp
Andra datorspråk: HTML, XML, SQL, LATEX
Operativsystem: GNU/Linux, Windows, Solaris

Referenser

Referenser finns i det CV som jag skickar till potentiella arbetsgivare. Är du intresserad av detta mer utförliga CV så kan du kontakta mig.